RMC Engagement Hours

Pada setiap hari khamis, RMC akan mengadakan program ‘RMC Engagement Hours’ di Kampus Pagoh. Program ini dilaksanakan bertujuan bagi menyediakan ruang kepada staf di Kampus Pagoh untuk berjumpa dengan wakil RMC bagi membincangkan hal-hal berkaitan aktiviti penyelidikan