MINISTRY OF HIGHER EDUCATION (MOHE)

RACER

 

SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL BAGI PENYELIDIK BAHARU (RACER)

No. Description
Action
Form Update
1 Garis Panduan Pindaan Tahun 2019 Download  25 March 2019
2 Jadual Tindakan Permohonan Dana FRGS-RACER Tahun 2019 Download 1 April 2019
3 Akujanji RACER Download 22 Julai 2019

MyGRANTS

 

Malaysian Greater Research Network System (MyGRANTS)

No. Description
Action
Form Update
1 Research Training Download
2 SingleDisciplinary GrantApp Manual V3 Download
3 TransDisciplinary GrantApp Manual V2 Download

TRGS

Trans Disciplinary Research Grant Scheme (TRGS)

No. Description
Action
Form Update
1. Garis Panduan TRGS- Pindaan 2018 Download 
15 Jan 2018 
2.

LAMPIRAN A - SENARAI IPT
LAMPIRAN B - KRITERIA PANEL PENILAI
Ringkasan Maklumat Pembukaan Permohonan Dana Penyelidikan KPT Tahun 2018 - UA IPTS
BIDANG KEUTAMAAN DANA PENYELIDIKAN KPT TAHUN 2018

15 Jan 2018
3. Laporan Prestasi TRGS- P1 Projek Download 03 Jul 2019
4. Laporan Prestasi TRGS- P2 Program Download 03 Jul 2019
5. Borang Lanjut TRGS Download 06 Nov 2019

FRGS

Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)

No. Description
Action
Form Update
1. Garis Panduan FRGS - Pindaan Tahun 2019 Download 
22 Jan 2019 
2. Borang Laporan Prestasi-BORANG FRGS-P1(R) Pindaan 2016 Download 25 Feb 2016
3. Borang Perlanjutan Tempoh FRGS-BORANG FRGS-L1(R) Pindaan 2016 Download 25 Feb 2016
4. Format Buku Profil FRGS Download 25 Feb 2016 
5

Perlanjutan Geran :

- Research Grant Extension/ Borang Perlanjutan Geran + Milestone/ Carta Perbatuan (Permohonan melalui My GRANTS)

- Progress Report/ Laporan Prestasi (Kemaskini dalam MyGRANTS)

MyGRANTS

 

MyGRANTS

12 Jun 2017
6.

 Penutupan Geran : 

- Borang Pengesahan Penutupan Vot Penyelidikan

- Final Executive Report/ Laporan Akhir (Mohon Cetak laporan terkini dari Sistem MyGRANTS)

- Borang Deklarasi Aset/ Inventori/ Bahan Rujukan

- Buku Profil Geran Penyelidikan

 

Download

MyGRANTS
Download

Download

Download

16 Apr 2018
7.

LAMPIRAN A - SENARAI IPT
LAMPIRAN B - KRITERIA PANEL PENILAI
Ringkasan Maklumat Pembukaan Permohonan Dana Penyelidikan KPT Tahun 2018 - UA IPTS
BIDANG KEUTAMAAN DANA PENYELIDIKAN KPT TAHUN 2018

15 Jan 2018

ERGS


Exploratory Research Grant Scheme (ERGS)

No. Description
Action
Form Update
1 Garis Panduan ERGS-Pindaan Tahun 2012 Download
2 Borang Permohonan ERGS-A1(R) Download
3 Borang Penilaian ERGS-E1(P) Download
4 Borang Laporan Prestasi ERGS-BORANG ERGS-P1(R) Download 08 May 2016
5 Borang Perlanjutan Tempoh ERGS-BORANG ERGS-L1(R) Download 
08 May 2016
6 Borang Laporan Akhir ERGS-BORANG ERGS-P3(R) Download 08 May 2016
7 Format Buku Profail Download 08 May 2016

PRGS


Prototype Development Research Grant Scheme (PRGS)

No. Description
Action
Form Update
1 Garis Panduan PRGS- Pindaan 2019   Download 
22 Jan 2019
2 Akujanji PRGS Download 7 Julai 2019 
3 Borang Laporan Prestasi PRGS Download 17 Aug 2016
4 Borang Laporan Akhir PRGS Download 17 Aug 2016
5 Format Buku Profil Download 07 June 2017
6 LAMPIRAN A - SENARAI IPT
LAMPIRAN B - KRITERIA PANEL PENILAI
Ringkasan Maklumat Pembukaan Permohonan Dana Penyelidikan KPT Tahun 2018 - UA IPTS
BIDANG KEUTAMAAN DANA PENYELIDIKAN KPT TAHUN 2018
15 Jan 2018
7 Jadual Tindakan PRGS Fasa 2/2019 Download 03 Jul 2019

LRGS

 

Long Term Research Grant Scheme (LRGS)

No. Description
Action
Form Update
1 Garis Panduan LRGS-Pindaan 2018  Download 
15 Jan 2018
2 Borang Permohonan LRGS-A1(R)-Projek Download
3 Borang Permohonan LRGS-A1(R)-Program Download
4 Borang Penilaian LRGS-E2(P) Download
5 Borang Laporan Prestasi LRGS-P1(R)-Projek Download
6 Borang Laporan Prestasi LRGS-P1(R)-Program Download
7 Format Kertas Konsep LRGS Download
8 Borang Lampiran A-LRGS-A1(R) Download
9 Borang Laporan Akhir LRGS Download
10 LAMPIRAN A - SENARAI IPT
LAMPIRAN B - KRITERIA PANEL PENILAI
Ringkasan Maklumat Pembukaan Permohonan Dana Penyelidikan KPT Tahun 2018 - UA IPTS
BIDANG KEUTAMAAN DANA PENYELIDIKAN KPT TAHUN 2018
15 Jan 2018

RACE


Research Acculturation Collaborative Effort (RACE)

No. Description
Action
Form Update
1 Garis Panduan

Download 

2 Borang Permohonan Download 
3 Borang Penilaian Download 
4 Laporan Kemajuan Geran Download 
5 Borang Pemantauan Latihan Mentor Projek Download 
6 Borang Pemantauan Aktiviti Mentor Projek Download 
7 Borang Ringkasan Latihan dan Perbelanjaan Mentor Projek Download 
8 Garis Panduan Tatacara Melengkapkan Borang Laporan Akhir Penyelidikan Download 
25 Aug 2015
9 Borang Perlanjutan Geran RACE (R6) Download 
09 Jun 2016

RAGS


Research Acculturation Grant Scheme (RAGS)

No. Description
Action
Form Update
1 Laporan Prestasi diisi setiap penyelidik Download 09 May 2016
2 Borang Lanjutan Download 09 May 2016
3

Penutupan Geran : 

- Borang Pengesahan Penutupan Vot Penyelidikan

-  Laporan Akhir

- Borang Deklarasi Aset/ Inventori/ Bahan Rujukan

- Borang Pindah Milik

Format Buku Profail

Download

Download  & MyGRANTS 

Download

Download

Download 

16 Apr 2018 

Get in Touch

  • Tel: +607-453 8397/8398/8498/8401
  • Fax: +607-453 8399

Office Hours

  • Sunday - Wednesday : 8.00 am - 5.00 pm
    Thursday : 8.00 am - 3.30 pm

  • Friday, Saturday and Public Holiday : Closed

Copyright © 2017 Research Management Centre. All Rights Reserved.