Bengkel Semakan Kejituan dan Piawaian Data Mengikut Keperluan MyRA®2020

Pada 17 Mac 2021 bertempat di Research Lounge Pusat Pengurusan Penyelidikan, dua (2) orang fasilitator dari UTM telah dilantik, iaitu Cik Zuridah Saadan dan En Chew Teong Han bagi menyempurnakan bengkel semakan data MyRA UTHM. Auditee dari PTJ yang terlibat dengan data MyRA juga turut hadir bagi mengesahkan data masingmasing. Bengkel diadakan bertujuan membuat semakan data sebelum Audit Dalam MyRA dilaksanakan pada 06 April 2021.